FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Borsai Eszter e.v. (székhely: 8640 Fonyód, Mikes Kelemen u. 8., adószám:69237757-1-34), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Borsai Eszter kisadózó
A szolgáltató székhelye: 8640 Fonyód, Mikes Kelemen u. 8.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@pingponguto.hu
Bankszámlaszám: 10103788-64549800-01005000

Adószáma: 69237757-1-34
Telefonszáma: +36 70 338 6898
A szerződés nyelve: magyar
Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály: az ÁSZF módosítása.

1.3. A www.pingponguto.hu webshop weboldalán található minden szöveges és képi anyag Szolgáltató tulajdona, azok felhasználása csak Szolgáltató előzetes beleegyezésével lehetséges.

1.4. Szolgáltató a fenti telefonszámon és e-mail címen hétköznapokon 9:00 és 18:00 óra között érhető el.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el: adatvédelmi szabályzat

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékek kizárólag online vásárolhatók meg. 

A termékek ára az Áfát tartalmazza. 

A termék ára a csomagolási díjat tartalmazza, viszont annak árán felül házhozszállítási díjat számolunk fel.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés 2 lépésből áll: 1. a termék kiválasztása és kosárba helyezése 2. a Kosár tartalmának kifizetése 3. Számlázási információk megadása 4. Szállítási mód kiválasztása (csomagszállítás illetve csomagpontos átvétel közül lehet választani) 5. fizetési mód kiválasztása (átutalás vagy utánvét) 6. adatok ellenőrzése, feltételek elfogadása, hírlevélre feliratkozás igény szerint

1.10. Amennyiben Ön hibás rendelést adott le, azt 3 órán belül jelezheti e-mailben a fenti elérhetőségen.

1.11. Fizetési lehetőségek: előre utalással, illetve készpénzben, utánvéttel (kizárólag belföldi kiszállítás esetén), Szállítási módok: csomagszállító illetve csomagponti átvétel. 

A webshopban meghatározott szállítási díjak belföldre történő kiszállítás esetén érvényesek. 

A külföldi rendelések esetén átutalásos fizetési mód lehetséges, ill. Szolgáltató egyedi ajánlatot készít és küld Vásárlónak a szállítási díj tekintetében.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása hétköznapokon 8:00 és 12:00 óra között történik 

1.14. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 4-5 munkanapon belül. 

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog a vásárlót az esetben illeti meg, amennyiben a terméket változatlan állapotban visszajuttatja szolgáltató részére. Amennyiben a vásárló az ütőre borítást ragasztott, és az maradéktalanul el nem távolítható, Szolgáltató a vételárnak csak az 30%-át köteles visszafizetni. Elállás esetén Szolgáltató a vételárat a termék visszaérkezését követő 24 órán belül visszautalja.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk, mely kizárólag a gyártásból fakadó hibák esetén érvényesíthető. A pingpongasztal csapkodásából, földhöz vágásból, időjárási behatásokból, hő- és napsugárzásnak kitettségből, és nem megfelelő tárolásból eredő problémák esetén a garancia érvényét veszti.

Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A panaszügyintézés a fenti elérhetőségeken történik (E-mail: info@pingponguto.hu, Telefonszám: +36-70-338 6898)

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét. 


Budapest, 2018. 11. hó 21. nap